انت يا غالي – راغب علامة

انت ياغالى خدت روحى منى
عزیز روحم رو ازم گرفتی
ليك سنين عمرى وحياتى
سالهای زندگی و عمرم مال توست

عمرى كله ليك
تمام عمرم مال تو
قلبى ياغالى انت خدته منى
دلم ،عزیز، دلم رو بردی
يبقى ليه اعيش حياتى
دیگه چرا به زندگیم ادامه بدم
ليه اعيش بعديك
چرا بعد از تو زندگی کنم

(ايراني) با تو همه چیزی قشنگی داره
ویاک کل شی حلو
ستاره گفتم آره بگو دوست داری
نجمة قلتک بلی قل انک تحبنی

يعنى من انهاردة قلبى ملك ايديك
یعنی از امروز دلم مال توست
هتسيبه تانى كده ليه
چرا دوباره اینطوری ولش می کنی
قلبى من انهاردة قلبى ملك ايديك
دلم ، از امروز دلم مال توست
هتسيبه تانى كده ليه
دیگه چرا دوباره اینطوری ولش کنی

(ايراني) زندگی تا دست به دست همیم
حیاة ان ایدینا یکون مشبوک مع بعض
به این میگن عاشقی
هذا یسمونه الحب

انت ياغالى خدت روحى منى
عزیز جونم رو ازم گرفتی
ليك سنين عمرى وحياتى
زندگی و عمرم مال تو
عمرى كله ليك
تمام عمرم مال تو

كلمة واحدة من شفايفك انت
یک کلمه از لبات
كلمة واحدة قولها
یک کلمه ست اونو بگو
قول بحبك انت قولها ليا
بگو دوست دارم بهم بگو
قلبى ياما قالها
دلم هم خیلی گفتش

(ايراني) چشم تو چه گیراست
عیونک معجبه
عاشقی چه زیباست
ما اجمل الحب
تنها مرد من تویی تو دنیا در تموم لحظه ها
انت فی الکون و فی کل اللحظات رجلی الوحید

كلمة واحدة هيا يلا قولها ليا
فقط یک کلمه ست یالا بهم بگو
ياحبيبى قولى ايه جرالك ليه شاغلى بالى
عزیزم بگو چت شده و چرا فکرم رو مشغول کردی

يعنى من انهاردة قلبى ملك ايديك
یعنی از امروز دلم مال توست
هتسيبه تانى كده ليه
دیگه چرا دوباره ولش می کنی

0

كلمات: احمد ماضي

ألحان: محمد محي